ХЕРСОНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Головна

Новини

Молодіжна політика

Європейська інтеграція

Протидія корупції

Архів


© 2021 Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації
ks.cppk@ukr.net

 

 

Молодіжна школа регіонального державного управління

Пріоритетним напрямком роботи Центру є удосконалення форм і методів роботи з талановитою молоддю, молодими державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування, підготовка їх до участі у соціально-економічному розвитку регіону.
З 2002 року на базі Центру працює Молодіжна школа регіонального державного управління.

 

 

 

 

 

 

За ці роки здійснено 16 випусків із числа студентської молоді, молодих фахівців та лідерів молодіжних організацій, які виявили бажання в подальшому працювати в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Частина випускників уже працюють на відповідних посадах або зараховані до кадрового резерву.За результатами роботи кожного потоку здійснюється глибокий аналіз та вживаються заходи щодо вдосконалення навчальних програм.

 

 

 

 

 

Робота школи стала справжньою лабораторією апробації інноваційних форм і методів професійного навчання, а також сприяє підготовці кадрового резерву, нової генерації управлінських кадрів, якій притаманні патріотизм, професіоналізм, високі моральні якості.
Центром здійснюється комплекс заходів науково-методичного супроводження роботи з молоддю.За відпрацьованою методикою щорічно проводяться соціологічні опитування з питань мотивації вибору кар’єри державного службовця, визначення фахових знань та здібностей, дослідження динаміки залучення молоді до роботи в органах місцевої влади, просування по службі молодих державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, розроблено методичні рекомендації з питань стажування, написання рефератів, творчих робіт, виступів на конференції.

Науково-практичні конференції, які традиційно проводяться за результатами роботи кожного потоку Молодіжної школи, є ефективним засобом формування громадської активності молоді, привертають увагу креативними підходами, змістовними повідомленнями, високою активністю обговорення актуальних питань. Для подальшого використання в роботі щорічно видаються збірники матеріалів конференцій.
В Херсонській області проводиться систематична робота щодо підготовки нової генерації кадрів для державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. В цьому контексті досвід роботи Молодіжної школи регіонального державного управління набув всеукраїнського значення.

Особлива увага у діяльності Молодіжної школи регіонального державного управління завжди приділялася розвитку лідерства для створення цілісної системи роботи з кадрами на регіональному рівні в рамках реалізації Програми лідерства, яка діє відповідно до пріоритетних напрямів Стратегії державної кадрової політики.

У 2016 році Молодіжна школа регіонального державного управління удосконалила формат своєї роботи і отримала назву Регіональної школи лідерства.